Op de website van de Topsport Commissie kun je veel informatie vinden over alles wat met internationale wedstrijden en toernooien van de NIOBB te maken heeft. Onder "Nieuwste berichten en mededelingen" proberen we zoveel mogelijk nieuwtjes en belangrijke mededelingen te plaatsen. Ook worden oproepen geplaatst voor aanmelding van b.v. uitnodigingstoernooien etc. . . . . . ...............................................................Op deze website van de Technische Commissie kun je informatie vinden over de Nederlandse kampioenschappen. Voor vragen kun je mailen naar het e-mailadres: topsport@bowlsnederland.nl. Klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer jouw klacht door de vereniging waarvan je lid bent, wordt ingediend bij het bestuur van de NIOBB. (Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Topsport Commissie gericht aan privé e-mailadressen van de vrijwilligers worden niet in behandeling genomen!)


Automatisch een email ontvangen!

Wil je een email ontvangen als er een bericht is toegevoegd of andere wijziging op deze pagina heeft plaatsgevonden? Ga dan naar https://www.changedetection.com/index.html en meld je aan. Je kunt daar het adres van deze pagina (http://www.bowlsnederland.nl/werkgroepen/werkgroep-topsport-0) invullen. Zodra er een wijziging of toevoeging op de pagina heeft plaatsegevonden, ontvang je een email. 


Nieuwste berichten en mededelingen

27-03-2017 Speelschema WIBC Wales
Van 11 t/m 14 april wordt in Swansea het WIBC kampioenschappen gespeeld. Nederland is vertegenwoordigd met twee teams, Saskia Schaft/Michel Weerdenburg en Caroline de Graaff/Maus van Tol. Het WIBC heeft inmiddels het speelschema bekend gemaakt. Die kun je HIER bekijken.


29-01-2017 Herinnering oproep aanmelding kwalificatiespelers

De Topsport Commissie heeft onlangs een oproep gedaan voor spelers die in aanmerking willen komen voor deelname aan internationale wedstrijden. De uiterste inleverdatum is 31 januari 2017.
De aanmelding dient conform het reglement, uiterlijk in januari van het laatste kwalificatiejaar ingeleverd te zijn. Dat betekent dat voor het WIBC en de Worldcup van 2018, de aanmelduing op 31 jauari a.s. binnen moet zijn.

24-01-2017 WK Shortmat
Van 16 tot en met 18 maart 2018 wordt in Strömstad in Zweden het WK Shortmat georgansieerd. Het wordt in diverse disciplines gespeeld. Een en ander is afhankelijk van het aantal deelnemers dat per land meedoet. 
Als je belangstelling hebt, maar nog weinig ervaring, kunnen we iets regelen voor trainingen en begeleiding. Zowel in Eindhoven (1 mat) als in Almere (2 matten) kunnen er wellicht speelsessies organiseren voor trainingen. Voor méér informatie kun je contact opnemen met Frans Roberts. E-mail: frans_roberts@hotmail.com. 

18-01-2017 Wijziging regels Champion of Champions
Op de meeting in Nieuw-Zeeland werd door de aanwezigen aan het bestuur van World Bolws gevraagd voor mogelijkheden om een vervanger uit te zenden wanneer de landskampioen niet mee kan doen. Het komt vaak voor dat een land niet aanwezig is omdat alleen de kampioen deel kon nemen. De Nederlandse afvaardiging was voor het idee om ook een vervanger uit te kunnen zenden. In een communicatie werd begrepen dat World Bowls ook hietoe besloten had, maar bij nadere informatie blijkt dit niet het geval te zijn, maar alleen in bijzondere gevallen voor het gastland geld.

16-01-2017 Aanmeldingsformulier kwalificatiespeler
De TSC heeft inmiddels alle huidigekwalificatiespelers een aanmeldingsformulier kwalificatiespeler gestuurd. Alle leden die nog niet als kwalificatiespeler geregistreerd staan kunnen HIER het formulier downloaden om zich aan te melden bij de Technische Commissie.  

11-01-2017 Uitnodiging KNCC toernooi in Londen
Je kunt je nu aanmelden voor het KNCC toernooi in Londen. Het is een uitnodigingstoernooi waarvoor de regels in het topsportreglement gelden.

De rangorde procedure voor deelname is;
- kwalificatiespelers die niet in 2017 al namens de NIOBB worden uitgezonden
- niet-kwalificatiespelers
- kwalificatiespelers die in 2017 worden uitgezonden.

Via onderstaande links kun je alle informatie lezen.

- Informatie TC - KNCC
- Affiche KNCC
- Info KNCC

 

10-01-2017 Bestuursbesluiten inzake Topsportcommissie
Keuze toernooi
Omdat het bestuur de wens had om meer kwalificatiespelers internationaal te laten spelen is in 2016 besloten dat een gekwalificeerde speler van zowel het EK en de Atlantic Championship de keus moest maken tussen één van de twee.

Omdat de Atlantic Championship niet meer eens in de twee jaar wordt gespeeld maar eens in de vier jaar, heeft het bestuur op voorstel van de Topsportcommissie in haar vergadering van 9 januari 2017 besloten om die regel te laten vervallen. Dat betekent dat wanneer een speler zich voor beide toernooien heeft gekwalificeerd, hij/zij ook aan beide toernooien kan en mag meedoen. 

Minimale inzet en rankingsysteem
Vanwege de zeer slechte financiële middelen en menskracht, zullen de werkzaamheden en taken van de Topsportcommissie minimaal zijn. er worden geen specifieke en uitgebreide trainingen georganiseerd. Wel worden zo mogelijk trainingsfaciliteiten geregeld zodat de spelers/teams in onderling overleg enkele keren kunnen trainen. De commissie blijft de mogelijkheden van uitzending beperkt faciliteren.

Tevens is besloten dat het rankingsysteem zoals deze nu wordt gehanteerd onder de huidige omstandigheden gehandhaafd blijft.
 

11-12-2016 WIBC 2017
Het WIBC toernooi van 2017 wordt georganiseerd in Swansea, Wales van 11 t/m 14 april 2017. Maus van Tol en Saskia Schaft hebben de uitnodiging van de Topsprt Commissie geaccepteerd om Nederland in Wales te vertegenwoordigen.

 

11-12-2016 WK singles indoor 2017
Van 14 t/m 22 maart 2017 wordt in Warilla, Australië het WK singles indoor georganiseerd. Frans Roberts en Corrie Windle zullen Nederland vertegenwoordigen. De TSC is blij dat Nederland ook bij het WK is vertegenwoordigd.

19-09-2016 Uitnodiging Tiger Bowls

De Topsport Commissie heeft een uitnodiging ontvangen van de organisatie van Tiger Bowls. Het toernooi in Hong Kong en China wordt gespeelfd van 11 t/m 18 maart 2017. Je kunt je als team aanmelden bij de Topsport Commissie. Informatie vindt je via deze link!  Klik HIER voor de folder van de organisatie.

19-03-2016 Wada lijst
Hieronder bij de link van de WADA (dopingslijst) is een link toegevoegd om te controleren of je medicijn ingrediënten bevat die op de dopingslijst staan.
Je kunt er tevens een app installeren voor je smartphone. Via deze link ga je er meteen naar toe. 

31-01-2016: Evaluatie vanaf start Topsportcommissie

In 2013 is de werkgroep officieel gestart en op de ALV van mei 2014 is het Topsport Reglement officieel van kracht geworden. De werkgroep en het bestuur hebben een evaluatieoverleg gehad. Tevens is er een evaluatie gehouden over de afgelopen uitzendingen in 2015. Naar aanleiding van de evaluatie en het overleg met het bestuur gaat de werkgroep een voorstel doen voor verbeteringen, aanpassingen en aanscherping van het regelement.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overige informatie

Formulieren kwalificatiespelers

aanmeldingsformulier kwalificatiespeler 2017-2018
akkoordverklaring deelname aan internationale toernooien
* intentieverklaring WK 2016

Selectie Rankingen en kwalificatiespelers
Kwalificatiespelers 2015
Kwalificatiespelers 2016-2017
Kwalificatiespelers 2017-2018
* Kwalificatiespelers 2018-2019


selectieranking EK-2017
* selectieranking EK-2019

* selectieranking Atlantic Championship 2019
 

tabel rankingpunten


Kwalificatietoernooien

* EK - Outdoor singles/pairs
* Atlantic Championship - outdoor singles/pairs/triples/fours
* WK-World Bowls/WIBC - Indoor singles

Overige informatie
NIOBB toernooien
Internationaal bowlskalender van de NIOBB-toernooien
Bowls spelregels
Topsportreglement (versie 1 mei 2016) + aanvulling BIJLAGE 5 (int. toernooien)

Anti doping regels en formulieren
* Anti doping reglement World Bowls
Wada dopingslijst 2016 - Kijk op www.dopingwaaier.nl
* Wada 2017, list-2017-aanvullende informatie

TUE-Form
* Dopinglijst
* Where about bijlage
* dispensatie bijlage

 

Sportkeuring
Voor internationale uitzendingen dien je een kopie van een geldige (niet ouder dan drie jaar) sportkeuring aan te leveren.
Er zijn verschillende sportkeuringen. Je hebt voldoende aan de basis sportkeuring.
Uiteraard kun je voor je eigen bestwil ook kiezen voor een uitgebreidere keuring.
Je hebt kans dat de keuring door je ziektekostenverzekering wordt vergoed.
 

Internationale bowls organisaties - lidmaatschap NIOBB

   World Bowls

 WIBC

 EBU


Verslagen
Verslag bijeenkomst topsportspelers februari 2014
Verslag bijeenkomst selectiespelers 31 januari 2015