Op de website van de Topsport Commissie kun je veel informatie vinden over alles wat met internationale wedstrijden en toernooien van de NIOBB te maken heeft. Onder "Nieuwste berichten en mededelingen" proberen we zoveel mogelijk nieuwtjes en belangrijke mededelingen te plaatsen. Ook worden oproepen geplaatst voor aanmelding van b.v. uitnodigingstoernooien etc. . . . . . ...............................................................Op deze website van de Technische Commissie kun je informatie vinden over de Nederlandse kampioenschappen. Voor vragen kun je mailen naar het e-mailadres: topsport@bowlsnederland.nl. Klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer jouw klacht door de vereniging waarvan je lid bent, wordt ingediend bij het bestuur van de NIOBB. (Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Topsport Commissie gericht aan privé e-mailadressen van de vrijwilligers worden niet in behandeling genomen!)


Automatisch een email ontvangen!

Wil je een email ontvangen als er een bericht is toegevoegd of andere wijziging op deze pagina heeft plaatsgevonden? Ga dan naar https://www.changedetection.com/index.html en meld je aan. Je kunt daar het adres van deze pagina (http://www.bowlsnederland.nl/werkgroepen/werkgroep-topsport-0) invullen. Zodra er een wijziging of toevoeging op de pagina heeft plaatsegevonden, ontvang je een email. 


Nieuwste berichten en mededelingen

01-04-2017 Aanpassing Topsportreglement
Tijdens de ALV van 1 april 2017 zijn er enkele aanpassingen van het TopSportReglement vastgesteld. 
Belangrijkkste wijziging is de Keuze tussen Atlantic en het EK voor spelers die zich voor beide toernooien kwalificeren.
anleiding hiertoe was het feit dat de Atlantic niet meer per twee jaar, maar per vier jaar wordt georganiseerd door Wiorld Bowls.
 

27-03-2017 Speelschema WIBC Wales
Van 11 t/m 14 april wordt in Swansea het WIBC kampioenschappen gespeeld. Nederland is vertegenwoordigd met twee teams, Saskia Schaft/Michel Weerdenburg en Caroline de Graaff/Maus van Tol. Het WIBC heeft inmiddels het speelschema bekend gemaakt. Die kun je HIER bekijken.


24-01-2017 WK Shortmat

Van 16 tot en met 18 maart 2018 wordt in Strömstad in Zweden het WK Shortmat georgansieerd. Het wordt in diverse disciplines gespeeld. Een en ander is afhankelijk van het aantal deelnemers dat per land meedoet. 
Als je belangstelling hebt, maar nog weinig ervaring, kunnen we iets regelen voor trainingen en begeleiding. Zowel in Eindhoven (1 mat) als in Almere (2 matten) kunnen er wellicht speelsessies organiseren voor trainingen. Voor méér informatie kun je contact opnemen met Frans Roberts. E-mail: frans_roberts@hotmail.com. 

 

10-01-2017 Bestuursbesluiten inzake Topsportcommissie

Minimale inzet en rankingsysteem

Vanwege de zeer slechte financiële middelen en menskracht, zullen de werkzaamheden en taken van de Topsportcommissie minimaal zijn. er worden geen specifieke en uitgebreide trainingen georganiseerd. Wel worden zo mogelijk trainingsfaciliteiten geregeld zodat de spelers/teams in onderling overleg enkele keren kunnen trainen. De commissie blijft de mogelijkheden van uitzending beperkt faciliteren.

Tevens is besloten dat het rankingsysteem zoals deze nu wordt gehanteerd onder de huidige omstandigheden gehandhaafd blijft.
 

11-12-2016 WIBC 2017
Het WIBC toernooi van 2017 wordt georganiseerd in Swansea, Wales van 11 t/m 14 april 2017. Maus van Tol en Saskia Schaft hebben de uitnodiging van de Topsprt Commissie geaccepteerd om Nederland in Wales te vertegenwoordigen.

 

19-03-2016 Wada lijst

Hieronder bij de link van de WADA (dopingslijst) is een link toegevoegd om te controleren of je medicijn ingrediënten bevat die op de dopingslijst staan.
Je kunt er tevens een app installeren voor je smartphone. Via deze link ga je er meteen naar toe. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overige informatie

Formulieren kwalificatiespelers

aanmeldingsformulier kwalificatiespeler 2017-2018
akkoordverklaring deelname aan internationale toernooien
* intentieverklaring WK 2016

Selectie Rankingen en kwalificatiespelers
Kwalificatiespelers 2015
Kwalificatiespelers 2016-2017
Kwalificatiespelers 2017-2018
* Kwalificatiespelers 2018-2019


selectieranking EK-2017
* selectieranking EK-2019

* selectieranking Atlantic Championship 2019
 

tabel rankingpunten


Kwalificatietoernooien

* EK - Outdoor singles/pairs
* Atlantic Championship - outdoor singles/pairs/triples/fours
* WK-World Bowls/WIBC - Indoor singles

Overige informatie
NIOBB toernooien
Internationaal bowlskalender van de NIOBB-toernooien
Bowls spelregels
Topsportreglement (versie 1 april 2017)

Anti doping regels en formulieren
* Anti doping reglement World Bowls
Wada dopingslijst 2016 - Kijk op www.dopingwaaier.nl
* Wada 2017, list-2017-aanvullende informatie

TUE-Form
* Dopinglijst
* Where about bijlage
* dispensatie bijlage

 

Sportkeuring
Voor internationale uitzendingen dien je een kopie van een geldige (niet ouder dan drie jaar) sportkeuring aan te leveren.
Er zijn verschillende sportkeuringen. Je hebt voldoende aan de basis sportkeuring.
Uiteraard kun je voor je eigen bestwil ook kiezen voor een uitgebreidere keuring.
Je hebt kans dat de keuring door je ziektekostenverzekering wordt vergoed.
 

Internationale bowls organisaties - lidmaatschap NIOBB

   World Bowls

 WIBC

 EBU


Verslagen
Verslag bijeenkomst topsportspelers februari 2014
Verslag bijeenkomst selectiespelers 31 januari 2015