Op deze website van de Technische Commissie kun je informatie vinden over de Nederlandse kampioenschappen. Voor vragen kun je mailen naar het e-mailadres: tc@bowlsnederland.nl. Klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer jouw klacht door de vereniging waarvan je lid bent, wordt ingediend bij het bestuur van de NIOBB. (Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Technische Commissie gericht aan privé e-mailadressen van de vrijwilligers worden niet in behandeling genomen!)


19-01-2017 Outdoor NK's
De Technische Commissie heeft de outdoor NK's bekend gemaakt. Zie voor de data verderop op deze pagia

18-01-2017 aanpassing reglement vanwege besluit WB inzake de Champion of Champions
De regels in het Topsportreglement, art. 15.A.3 worden op de eerstkomende ALV aangepast. Voor de inhoudelijke wijziging zie de mededeling op de pagina van de Topsport Commissie.

10-01-2017 Nieuwe data NK triples indoor
De Technische Commissie heeft voor het NK triples voorronde West en finale, nieuwe data vastgesteld. Dit is nodig vanwege de afgelasting op zaterdag 7 januari 2017.
Omdat bij iedereen uit West de datum van de finale al bekend was, is er voor gekozen om de voorronde op zaterdag 18 februari te spelen. De indeling en schema blijven van kracht zoals die reeds zijn bekend gemaakt. De datum van de finale is op zaterdag 29 april 2017 in het Topsportcentrum van Almere.

23-12-2016 Wijziging regels mbt. de bowls
Op de meeting van World Bowls is het voorstel van de wijziging van de eisen ten aanzien van de bowls, goedgekeurd.

Klik HIER om de tekst (engelstalig)van de wijziging te lezen.

In Nederland wordt dit artikel niet gehanteerd.

28-09-2016 Voorrondes NK-singles indoor
Op voorstel van de Technische Commissie heeft het bestuur besloten dat er vanaf 2017 geen voorrondes per regio worden gespeeld voor het NK-singles indoor. Het NK singles wordt op één lokatie gespeeld met een voorrondedag en een finaledag. Indien noodzakelijk zal er een tweede voorrondedag zijn. Hierbij gaan er acht teams door naar de finale.
Na de pairs en triples begin 2017 worden ook de overige disciplines geëvalueerd inzake de voorrondes.

05-09-2016 Addendum
Om niet elke keer tussentijds het Organisatie- en WedstrijdReglement (OWR) aan te hoeven passen heeft de Technische Commissie een addendum opgesteld waarvan de inhoud meteen van kracht wordt na publicatie op deze pagina.
Bij de eerstvolgende wijziging van het OWR zal dit worden opgenomen en op de ALV ter besluitvorming op de agenda worden geplaatst.
Voor de inhoud klik HIER!

03-09-2016 Wijziging NK's indoor vanwege aantal inschrijvingen

Singles
Vanwege het aantal inschrijvingen bij de NK's singles en mixed pairs indoor, komen enkele voorrondewedstrijden te vervallen.

Omdat er bij de drie regio's in totaal 16 dames zijn aangemeld, worden er bij de dames geen voorrondes gespeeld.
Bij de heren speelt West geen voorronde. Oost en Zuid spelen de voorronde op de geplande data.

Mixed Pairs
Ook bij de mixpairs komt een voorronde te vervallen en wel van ZUID. Er zijn vier aanmeldingen en dat betekent dat die vier naar de finale gaan.
Tevens gaan de eerste zes teams van de voorrondes van regio West en Oost door naar de finale. 

 

25-08-2016 Aavulling informatie plaatsing jack op de respot (toegevoegd als bijlage bij de OWR.
Het document over het plaatsen vanb de jack op de respot is aangevuld met de officiële informatie voor het plaatsenn van de jack ingeval er bowls op en bij de respot liggen. In de schets is duidelijk te zien waar de jack op de midfdenlijn geplaatst dient te worden.

23-08-2016 Eerste bijeenkomst Technische Commissie
De Technische Commissie heeft haar eerste vergadering in de nieuwe samenstelling gehouden op 23 augustus 2016.
Hierbij is de voorzitter van de umpirecommissie, Henry Frost ook uitgenodigd.
De bezetting van de Technische Commissie is alsvolgt samengesteld;

Jan Reinders - voorzitter 
Hein Bosscha - lid
Piet Mantel - zaalcoördinator
Henk Kwant - 
Voorbereiding indeling en wedstrijdschema NK's indoor/outdoor
Gerrit Velthuis - lid.

Er was een zeer volle agenda en het belangrijkste onderwerp was de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen bij de evaluaties van de afgelopen NK's
Eventuele noodzakelijke aanvullingen/aanpassingen zullen bij de eerstvolgende wijziging van het Organisatie- en wedstrijdreglement (OWR) worden verwerkt.
Indien aanvullingen direct moeten worden gehanteerd, zal dit in een tijdelijke addendum bekend worden gemaakt. (B.v. het ontbreken over regels wanneer er een bye is)
binnenkort zal het resultaat van het overleg, nadat het bestuur hierover heeft besloten, worden gepubliceerd.
 

06-05-2016 Organisatie- en wedstrijdreglement(OWR).
Per 1 mei 2016 is het nieuwe organisatie- en wedstrijdregelent van kracht. Het nieuwe reglement omvat alle aspecten met betrekking tot de Nederlandse kampioenschappen. In dit reglement is ook het kledingreglement opgenomen. Na een jaar wordt het reglement geëvalueerd.

Opmerking: Er zijn in de voorbereidingen concepten zijn verspreid van het nieuwe reglement. De juiste definitieve versie is de versie met als watermerk "ORIGINEEL"
Via onderstaande link kun je het reglement downloaden.
 

Outdoor NK's 2017
Voor 2017 staan de volgende NK's gepland;

NK-Triples, Enschede: 17/18 juni 2017
NK-Mixpairs, Haalem: 8/9 juli 2017
NK-fours, Enschede, 22/23 juli 2017
NK-pairs, Haarlem: 5/6 augustus 2017
NK-singles, Haarlem: 13,19,20 augustus 2017

Indoor NK's SEIZOEN 2016/2017

Voor het resterende seizoen 2016/2017 staan de volgende Indoor NK's gepland;

Voorronde NK-triples West-Almere: 18-2-2017
Voorronde NK-triples Zuid-Breda: 14-01-2017
Finale NK-triples (West) Almere: 29-04-2017
Voorronde NK-pairs Oost-Renkum: 5-03-2017
Voorronde NK-pairs West-Haarlem Noord: 19-03-2017
Voorronde NK-pairs Zuid-Breda: 5-03-2017
Finale NK-pairs 
(Zuid)-Breda: 25+26 maart 2017
NK-Fours (Oost) Almelo: 22 april 2017
NK-Mixpairs (Oost) Enschede 15/15 oktober 2017

Indoor NK's SEIZOEN 2017/2018
(vanaf dit seizoen geen regionale voorrondes meer)

NK-mixpairs - locatie nog te bepalen - planning 14/15 oktober 2017
NK-singles - Breda - 9, 16 en 17 september 2017
NK-triples - locatie nog te bepalen - planning februari 2018
NK-pairs - locatie nog te bepalen - planning maart 2018
NK-fours - locatie nog te bepalen - planning april 2018

Dagdeel- en KM-vergoeding
Op de ALV van 17 december 2016 is door de grote meerderheid besloten om Per 1 januari de dagvergoeding af te schaffen.
Tevens is de kilometervergoeding verlaagd naar de norm die het NOC*NSF hanteert, namelijk € 0.19

Reglementen en overigen

Organisatie en wedstrijdreglement Technische Commissie (nieuwe versie per 1 mei 2016) +aanvulling Bijlage I en II

Addendum OWR-05-09-2016

Uitleg setsysteem

Aanvullende richtlijnen markers instructie

 
Plaatsing Respot (Bijlage aan OWR, Laatste versie 25-08-2016 aangevuld met plaatsing wanneer bowls op en bij de respot liggen)
De respot wordt ingevoerd. dit betekent dat wanneer een speler de jack links of rechts van de rink speelt, is het geen dead end, maar wordt de jack teruggeplaatst op het eind T-stuk. Hoe? Klik HIER!